બોલ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલ દેવો

  • 1

    જવાબ દેવો; હોકારો પૂરવો.

  • 2

    કામમાં આવવું.