બોલ લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલ લેવા

  • 1

    મોઢે કરવા અમુક પદ કે ચરણ બીજા પાસેથી સાંભળી લાવવું.