બોળી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોળી કાઢવું

  • 1

    ઝટપટ ગમેતેમ ધોવું; બોળીને જ કાઢવું, બરોબર ન ધોવું.