બોળ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોળ ઘાલવો

  • 1

    બોલી બોલીને પેટમાં દુઃખાડવું.