બૌદ્ધમાર્ગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૌદ્ધમાર્ગી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    બૌદ્ધમાર્ગનું કે તેનું અનુયાયી.