બ્રેઇલ પદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રેઇલ પદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંધળા માટે બ્રેઇલ નામના માણસે શોધેલી લખવા વાંચવાની પદ્ધતિ.