બે કાન વચ્ચે માથુ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે કાન વચ્ચે માથુ કરવું

  • 1

    (નાના બાળકને અપાતી) ખાલી ધમકી.