ભક્તાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભક્તાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભક્ત સ્ત્રી.

  • 2

    ભક્તની સ્ત્રી.