ભૂકંપશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂકંપશાસ્ત્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂકંપવિજ્ઞાન; ભૂકંપ વિષેની વિદ્યા કે શાસ્ત્ર; 'સિસ્મોગ્રાફી'.

  • 2

    ભૂકંપ અને તેની તીવ્રતા વગેરેનાં કારણો સમજવા-સમજાવવાની વિદ્યા; 'સિસ્મોલોજી'.