ગુજરાતી

માં ભકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભકાર1ભેકાર2ભેંકાર3

ભકાર1

પુંલિંગ

 • 1

  ભ અક્ષર કે તેનો ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં ભકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભકાર1ભેકાર2ભેંકાર3

ભેકાર2

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો ભયંકર; ભેંકાર.

ગુજરાતી

માં ભકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભકાર1ભેકાર2ભેંકાર3

ભેંકાર3

પુંલિંગ

 • 1

  ભયંકર.

 • 2

  ભેં; લાંબે સાદે રડવું તે કે તેનો સાદ.

વિશેષણ

 • 1

  ભયંકર.

 • 2

  ભેં; લાંબે સાદે રડવું તે કે તેનો સાદ.

મૂળ

જુઓ ભેકાર