ભૂખે મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂખે મરવું

  • 1

    ખાવાનું ન મળવું.

  • 2

    ભૂખમરો વેઠવો; પૂરતું ન ખાવું.