ભગતમાણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગતમાણસ

પુંલિંગ

  • 1

    સીધો સાદો અને ઈશ્વરથી ડરીને ચાલનારો માણસ (રૂપિયો).