ભૂંગળ વિનાની ભવાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંગળ વિનાની ભવાઈ

  • 1

    ખાલી ભવાડો, ફજેતી.