ભગીરથ પ્રયત્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગીરથ પ્રયત્ન

  • 1

    (આકાશમાંથી ગંગા ઉતારવા જેવો) ભારે મોટો ઉદ્યમ.