ભચડ ભચડ ચાવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભચડ ભચડ ચાવી જવું

  • 1

    એવો અવાજ કરતાં કરતાં ચાવી જવું.