ભેંચો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંચો કાઢવો

  • 1

    ભેંચો ઉડાડવો; છૂંદો કરી નાખવો; કચરી-પીલી નાખવું.

  • 2

    દમ કાઢવો.