ભૂંજ્યો પાપડ ન ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંજ્યો પાપડ ન ભાગવો

  • 1

    સહેલું કામ પણ ન થવું; અતિ નાજુક કે હરામ હાડકાનું હોવું.