ભેજાનું દહીં થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેજાનું દહીં થવું

  • 1

    સખત શ્રમથી મગજ થાકી જવું.