ભડકે બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડકે બળવું

  • 1

    ખૂબ જોરથી-ભડ ભડ બળવું.