ભડભડી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડભડી ઊઠવું

  • 1

    ધૂંધવાઈને એકદમ સળગી ઊઠવું.

  • 2

    મનમાં ભરાયેલો ગુસ્સો એકદમ કાઢવો.