ભતકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભતકો મારવો

  • 1

    ધબ્બો મારવો; પ્રહાર કરવો.

  • 2

    લાક્ષણિક ફાંસ મારવી; આડખીલી કરવી.