ભૂત કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂત કાઢવું

  • 1

    ભૂતનો વળગાડ દૂર કરવો.

  • 2

    વળગેલાં જક, ધૂન કે વહેમ દૂર કરવાં.