ભૂત ભૂસકા મારે(એવું ઘર) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂત ભૂસકા મારે(એવું ઘર)

  • 1

    શૂન્ય-ખાલી કે સરસામાન વિનાનું (ગરીબ ઘર).