ભમતું ભૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભમતું ભૂત

  • 1

    આખો વખત રખડ્યા કરતું માણસ.