ગુજરાતી

માં ભમ્મરભોળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભમ્મરભોળું1ભમ્મરભોળું2

ભમ્મરભોળું1

વિશેષણ

 • 1

  ભમરભોળું; ભલું-ભોળું; નિખાલસ.

 • 2

  સ્નેહાળ.

ગુજરાતી

માં ભમ્મરભોળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભમ્મરભોળું1ભમ્મરભોળું2

ભમ્મરભોળું2

વિશેષણ

 • 1

  ભલું-ભોળું; નિખાલસ.

 • 2

  સ્નેહાળ.