ભમ્મ પાંચશેરી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભમ્મ પાંચશેરી કરવી

  • 1

    ગુપ્ત માર મારવો.