ભૂમિતિશ્રેઢી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂમિતિશ્રેઢી

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    ઉત્તરશ્રેઢી; જ્યૉમેટ્રિકલ પ્રોગ્રેશન'.