ભરતીઓટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરતીઓટ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભરતી અને ઓટ.

  • 2

    લાક્ષણિક ચડતીપડતી (ભરતીઓટ આવવું, ભરતીઓટ થવું).