ભરતી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરતી કરવી

  • 1

    ભરી દેવું.

  • 2

    (લશ્કરમાં) સામેલ કરવું; જોડવું.