ભરમ ખોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરમ ખોલવો

  • 1

    ભેદ પ્રગટ કરવો.