ભરૂંસો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરૂંસો કરવો

  • 1

    વિશ્વાસ મૂકવો.