ભરોંસાપાત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસાપાત્ર

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.

ભરોસાપાત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસાપાત્ર

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.