ગુજરાતી

માં ભરોસાપાત્રની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસાપાત્ર1ભરોંસાપાત્ર2

ભરોસાપાત્ર1

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.

ગુજરાતી

માં ભરોસાપાત્રની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસાપાત્ર1ભરોંસાપાત્ર2

ભરોંસાપાત્ર2

વિશેષણ

  • 1

    ભરોસાવાળું; વિશ્વાસપાત્ર.