ભર દોરીએ કપાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભર દોરીએ કપાવું

  • 1

    કનકવાનું ઘણી દોરી સાથે કપાવું-જવું.