ભલ્લેરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલ્લેરું

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ભલું.