ભૂલું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂલું પડવું

  • 1

    માર્ગ ચૂકી જવો.