ભવિષ્ય આપી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવિષ્ય આપી દેવું

  • 1

    ભારે મોટી રકમ કે કીમતી વસ્તુ આપી દેવી (પ્રશ્નાર્થમાં નિષેધ બતાવે છે).