ગુજરાતી

માં ભસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવવું1ભુસાવવું2ભૂંસાવવું3

ભસાવવું1

  • 1

    'ભસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવવું1ભુસાવવું2ભૂંસાવવું3

ભુસાવવું2

  • 1

    'ભૂસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવવું1ભુસાવવું2ભૂંસાવવું3

ભૂંસાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભૂંસવું'નું પ્રેરક.