ભેંસાસુર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસાસુર

પુંલિંગ

  • 1

    ભેંસ જેવો જાડો સૂર.

ભેંસાસુર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસાસુર

પુંલિંગ

  • 1

    ભયંકર માણસ.

ભેંસાસુર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસાસુર

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    પાડાના આકારનો એક રાક્ષસ; મહિષાસુર.