ભાઈબાપા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઈબાપા કરવા

  • 1

    કાલાવાલા કરવા.

  • 2

    નરમાશથી-સમજાવીને કામ લેવું.