ભાઈસાહેબ કહેવડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઈસાહેબ કહેવડાવવા

  • 1

    તોબા પોકારવી, પોકારાવવી; હાર્યા કહેવું કે કહેવરાવવું.