ભાંગતી રાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગતી રાત

  • 1

    પાછલી રાત-તેનો છેલ્લો પહોર.