ભાંગતું તોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગતું તોલ

  • 1

    ઓછું વજન.