ભાગ કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગ કાઢી નાખવો

  • 1

    ભાગિયા મટવું.