ભાચરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાચરા જેવું

  • 1

    મોટું, પહોળું ને બેડોળ.