ભાઠેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઠેલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અનાવિલ બ્રાહ્મણનો એક પેટાભાગ.