ભાણામાં પહાણો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણામાં પહાણો નાખવો

  • 1

    ખાણું ખરાબ કરવું; ચાલતા ગુજરાનને નુકસાન કરવું.