ભાણું માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણું માંડવું

  • 1

    ખાવાનું પીરસવું.

  • 2

    ખાવા બેસવું.