ભાથીખતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાથીખતરી

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    સાપ, વીંછી વગેરેનું ઝેર ઉતારવા જેની આણ દેવાય છે તે દેવપુરુષ.