ભાન આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાન આવવું

  • 1

    શુદ્ધિમાં આવવું.

  • 2

    યાદ આવવું.

  • 3

    સમજ પડવી.