ભારત ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારત ચલાવવું

  • 1

    લંબાણ કરવું.

  • 2

    લાંબું લાંબું ટાયલું કરવું.